ZÁSADY POUŽÍVANIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte na na predajných stránkach e-shopu Lovekejt.eu
Aby ste mohli dostávať náš “newsletter” potrebujeme vaše osobné údaje.
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.
Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame a ako ich dokážeme zabezpečiť.

KTO SME?

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť BUSINESS OK s.r.o.. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
odd. Sro, Vložka číslo: 62128/B IČO: 45 330 603 so sídlom Kozia 26, 811 03 Bratislava ,
tel.č.: +421 905 342 348,
email:businessok@businessok.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Aby ste mohli dostávať náš “newsletter”, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email.
Svoj súhlas ste nám poskytli vyplnením prihlasovacieho formuláre pre odber “newslettera”.

AKO MÔŽETE SÚHLAS ODVOLAŤ?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na “Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním oznámenia na email businessok@businessok.sk
alebo cez kontaktný formulár.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme mohli zrealizovať Vašu  požiadavku cez kontaktný formulár alebo objednávku uchovávame iba dovtedy pokiaľ nie je dokončená.
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať “newsletter” uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom aplikácie MailChimp
Tento prevádzkovateľ má certifikát “GDPR compliant ” a poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.
Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

NIE STE SPOKOJNÝ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email businessok@businessok.sk
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.8.2019.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
O každej zmene budete informovaný mailom.